Web_header_2.0

Ledare men inte chef

Om att leda dig själv och andra
Förmågan att leda är allt viktigare idag, särskilt för medarbetaren som har krav på sig att leda utan att vara chef. Har du tilldelats rollen som projektledare, teamledare eller arbetsgruppsledare? Det är titlar som kräver förmågan att motivera, engagera och leda andra människor. Vill du lära dig grunderna i ledarskap och kommunikation för att utveckla din personliga ledarstil? Då är utbildningen Ledare men inte chef helt rätt för dig. Utbildningen riktar sig framförallt till dig som inte har det formella chefsansvaret. Under utbildningen får du kunskap om hur du kan leda dig själv och andra.

Vad får du ut av att gå kursen?

 • Du lär dig skillnaden mellan ledarskap och chefskap
 • Du ökar ditt självförtroende i ledarrollen
 • Du utvecklar din ledarpotential
 • Du lär dig de viktigaste ledarskapsgrunderna 
 • Du lär dig bygga effektiva team
 • Du får kunskap om motivationsfaktorer
 • Du ökar din förmåga att kommunicera effektivt
 • Du lär dig prioritera, delegera och följa upp 
 • Du får verktyg för att hantera konflikter
 • Du får lära dig grunderna i coachande samtal
 • Du lär dig genomföra meningsfulla medarbetarsamtal
 • Våga vara ledare!

Längd: 2 dagar utifrån punkterna ovan men går även att anpassa utifrån just era behov

Kursledare: Vår kursledare har, förutom expertkunskaper inom området, även egen erfarenhet av att ha varit i olika ledar- och chefspositioner under många år. Hon är dessutom författare till ett antal ledarskapsböcker och förekommer flitigt i media där hon t ex skriver krönikor och uttalar sig om ledarskapsfrågor.