Web_header_2.0

Det effektiva och hållbara ledarskapet

När du vill få ut mer av dig själv och din grupp med hälsan och arbetsglädjen i behåll
69% av cheferna är tvungna att dra in på lunchen, jobba över eller ta med jobb hem, varje vecka! 32% av cheferna anser att de jobbar för mycket och 27% har dessutom svårt att sova. Så vill vi inte ha det!!! Den här utbildningen ger er konkreta verktyg och metoder för ett effektivt ledarskap och belyser varför det krävs mod för att lyckas. Gör vardagen enklare för ledarna i din organisation, låt dem lära sig att ”våga leda effektivt”!

Ur innehållet:

Effektiva ledare...

  • Tar tag i konflikter och problem
  • Prioriterar och ifrågasätter 
  • Vågar släppa kontrollen
  • Har tydliga mål
  • Lyssnar på andra
  • Läser inte alla sina mail

Längd: 1-2 h eller Workshop 2-6 h

Målgrupp: chefer, ledare och projektledare

Kursledare: Vår kursledare har, förutom expertkunskaper inom området, även egen erfarenhet av att ha varit i olika ledar- och chefspositioner under många år. Hon är dessutom författare till ett antal ledarskapsböcker och förekommer flitigt i media där hon t. ex skriver krönikor och uttalar sig om ledarskapsfrågor.