Web_header_2.0

Effektiva och Engagerande Möten

 "Åhh nej, inte ännu ett meningslöst möte!!!"

 

TimeFinders målsättning är att göra era möten mer effektiva, meningsfulla och energigivande. Vi vänder oss till såväl enskilda mötesledare och mötesdeltagare som till fasta mötesgrupper inom företaget, t. ex ledningsgrupper, arbetsgrupper eller projektgrupper.

Om många på företaget går någon av våra utbildningar kan möteskulturen förändras på ett positivt sätt. Ni får effektivare och roligare möten samtidigt som företaget sparar pengar. Vi kommer att likna utbildningen vid ett möte för att direkt tillämpa olika metoder och verktyg som vi går igenom.

 

Effektiva och engagerande möten
Den här utbildningen vänder sig till dig som har rollen som mötesledare och/eller mötesdeltagare på t. ex avdelningsmöten, enhetsmöten, projektmöten, arbetsmöten eller ledningsgruppsmöten. Utbildningen genomförs med kortare teoripass varvat med diskussioner och konkreta övningar.

Syftet med utbildningen är att skapa förståelse för, och kunskap kring, hur du med hjälp av enkla metoder, tekniker och verktyg kan uppnå möteseffektivitet. Du får tips om hur du kan engagera deltagare eller hur du själv kan agera som mötesdeltagare för att bidra till att mötet blir så effektivt och bra som möjligt.

Genom att förbättra genomförandet av varje enskilt möte kommer det, förutom att kännas mer effektivt, engagerande, roligt och intressant även kunna frigöra tid för deltagarna. Målet är att du/ni som deltagare lämnar utbildningen med konkret kunskap som du/ni kan tillämpa direkt för att effektivisera dina/era möten.

Ur innehållet (beroende på längd):

 • Vad kostar ett möte? (i tid, pengar och energi)?
 • Hur ni undviker ineffektiva möten på ett effektivt sätt
 • Varför, Vad, Vem, När, Var, Hur?
 • Att engagera, inspirera och motivera genom metoder och tekniker som hjärnan gillar
 • Hur kul får vi ha på mötet och samtidigt vara seriösa?
 • Smarta mötesmetoder att ha med i bakfickan
 • Vem är du och vilka är de övriga deltagarna?
 • Spelregler för bästa möjliga resultat
 • Sen då? Feedback, åtgärdspunkter, uppföljning mm
 • Avslutning och handlingsplan

 
Fördjupning för mötesledare:

 •  Hur skapar jag ett inbjudande och kreativt kommunikationsklimat under mötet?
 •  Hur väljer jag rätt kommunikationsstil vid rätt tillfällen?
 • Hur hanterar jag ”besvärliga” människor och situationer under mötet?
 • Lite träning i feedback och konflikthantering
 • Att få med alla på tåget
 • Att avsluta ett möte på rätt sätt 

  

Längd: Utbildningen genomförs som företagsanpassad och kan väljas som halvdag, heldag eller 2 dagar (varav en dag är fördjupning för mötesledare). 
 

Kursledare: Våra kursledare har många års erfarenhet från många olika typer av möten i olika verksamheter och förutom att de utbildat 1000-tals personer inom ämnet är de dessutom experter på struktur, kommunikation mm.