Web_header_2.0

Svåra samtal

Konsten att ha bra samtal om svåra saker
Den här utbildningen är för dig som t. ex vill bli tydligare och känna större trygghet inför lönesamtal, vill få större självinsikt gällande ditt sätt att kommunicera eller kanske känna dig väl förberedd inför utmanande kommunikativa situationer.

Som chef eller ledare står du ofta inför kommunikativa utmaningar i vardagen. Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg och effektiva tips. Du kommer att uppleva att de svåra samtalen blir lättare och mer konstruktiva – både för dig och för den du pratar med.

Ur innehållet (heldag):

  • Lönesamtalet – ett svårt samtal
  • Person/profession
  • Verbal/icke-verbal kommunikation
  • Feedback – att ge och ta emot
  • Ett målinriktat och motiverande samtal
  • Konflikthanteringsstilar
  • Praktiska övningar – konkreta situationer


Målgrupp: Chefer och ledare

Längd: Hel- eller halvdag (beroende på gruppstorlek och ambition att öva)

Kursledare: Kom och låt dig inspireras av en skön blandning av nya insikter, aha-upplevelser, konkreta tips och ett och annat igenkännande skratt serverat av en väldigt hängiven kursledare som har över 20 års erfarenhet av att jobba med kommunikation i olika former.