Web_header_2.0

Feedbackträning

Bli fenomenal på feedback 
Alla behöver vi få feedback. Att bli sedd och få återkoppling på hur vi presterar och hur vi beter oss är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre. Feedback är en gåva som får oss att växa!

Den här kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper kring feedbackprocessen och hur du kan använda feedback som ett verktyg för att kommunicera mer effektivt med dina medarbetare. Med hjälp av feedback kan ni tillsammans skapa en tryggare arbetsmiljö, ett bättre samarbetsklimat och nå en högre kvalitet.

Under kursen varvar vi teoripass med diskussioner och övningar baserade på dina behov och erfarenheter.

Innehåll/kursmål är att du skall få kunskap, trygghet och träning i att:

  • Kommunicera rakare och tydligare
  • Ge och ta emot positiv (lätt) feedback
  • Ge och ta emot negativ (tung) feedback
  • Förstå våra försvarsmekanismer och vad som kan hända när vi ger och tar emot feedback


Längd: Hel- eller halvdag (beroende på gruppstorlek och ambition att öva)

Kursledare: Kom och låt dig inspireras av en skön blandning av nya insikter, aha-upplevelser, konkreta tips och ett och annat igenkännande skratt serverat av en väldigt hängiven kursledare som har över 20 års erfarenhet av att jobba med kommunikation i olika former.