Web_header_2.0

Effektiv och Hållbar Kommunikation

Hur kommunicerar du med din omvärld?
Känner du att du behöver bli bättre på att nå fram? Våra företagsanpassade utbildningar handlar om hur du med hjälp av små justeringar i ditt beteende och kanske några nya verktyg i verktygslådan kan bli en tydligare kommunikatör och därmed skapa en win-win-situation för dig och din omgivning. 

Kurser vi erbjuder:

Presentationsteknik - Budskapet ska inte ut. Det ska in. 

Feedbackträning - Bli fenomenal på feedback 

Effektiv & Hållbar Kommunikation - Konsten att ha bra samtal om svåra saker