Web_header_2.0

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Lämna skrivbordet och arbeta där hjärnan befinner sig!
Fler och fler företag och organisationer väljer att flytta till aktivitetsbaserade kontor, dvs kontor som är designade och byggda för olika typer av aktiviteter. Tanken är att vi går ifrån att arbeta där skrivbordet står och att vi istället ska kunna arbeta där hjärnan behöver vara.

Hållbar effektivitet
När man går över till aktivitetsbaserat arbetssätt finns det mycket att tänka på för att bibehålla eller öka effektivitet och produktivitet hos såväl medarbetare som chefer. Men framförallt handlar det om att skapa en arbetsmiljö där medarbetare och chefer trivs och kan samverka på ett bra sätt för det i sin tur skapar välmående, arbetsglädje och effektivitet.

Ett förändringsprojekt
Att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor är inte bara ett flyttprojekt, det är i allra högsta grad ett förändringsprojekt som, beroende på hur det utförs, får stor inverkan på hur lyckad flytten/förändringen blir.

Konkreta verktyg och metoder
TimeFinder kan hjälpa er i hela processen från det att organisationen ska fatta ett beslut om huruvida det passar just er med aktivitetsbaserat kontor/arbetssätt till att kunna jobba med konkreta verktyg och metoder för att förändra tankesättet, arbetssättet och ledarskapet i den nya miljön. Det kan handla om allt ifrån att förstå hur hjärnan fungerar och hur vi kan jobba med istället för mot den, till konkreta tips på arbetssätt i digitala verktyg så som Outlook, OneNote, Skype för företag m fl.

Beroende på var ni är i processen kan vi hjälpa er inom olika områden. Vi jobbar med ledningsgrupper, chefer, team och medarbetare och vårt fokus är att ni ska kunna genomföra förändringen med så välmående, motiverade och effektiva chefer och medarbetare som möjligt.  

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte kring vad just ni behöver hjälp med.