Web_header_2.0

TimeFinder brinner för att hjälpa människor. Att göra förändringar som underlättar i vardagen.
Genuint och generöst. Vi vill att människor ska få det bättre. TimeFinders mål är att göra skillnad. 
 

TimeFinder har som målsättning att göra skillnad. Att skapa en hållbar effektivitet, både hos företaget och den enskilda medarbetaren. Detta genom att tillhandahålla konkreta redskap i form av metoder, verktyg och förhållningssätt för att minska den arbetsrelaterade stressen och samtidigt öka effektivitet och produktivitet.

En del i det vi på TimeFinder kallar Hållbar Effektivitet handlar om att arbeta med välgörenhet. Vi vill bidra med både pengar och vår kunskap till organisationer och människor som jobbar för att göra världen lite bättre. Det handlar till exempel om att vi skänker en del av våra intäkter till olika välgörande ändamål och ofta till de som är riktade mot utsatta barn och ungdomar både här i Sverige och i andra delar av världen. Det kan även handla om gratis utbildningar för personer inom välgörenhetsorganisationer eller ideella föreningar som med TimeFinders hjälp kan bli ännu bättre i sitt arbete. Kan vi hjälpa dem att bli ännu lite mer effektiva kan det ge mer i det stora hela. Det är viktigt för oss. Viktigt på riktigt!