Web_header_2.0

TimeFinders integritetspolicy - Behandling av personuppgifter


Vi på TimeFinder vill att du ska känna dig helt trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför följer vi självklart gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter.

Nedan följer först vad som gäller i korthet och längre ner kan du fortsätta läsa hela vår integritetspolicy.

TimeFinder registrerar inte personuppgifter via vår hemsida om du inte frivilligt uppgivit dem t ex genom att skicka en förfrågan eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Om du har lämnat ditt namn, din mailadress och eventuellt ditt telefonnummer använder vi dessa uppgifter enbart i syfte att återkomma till dig utifrån din förfrågan eller för att kunna skicka nyhetsbrev som du själv gett samtycke till.

Dina uppgifter kommer att kunna finnas hos de leverantörer vi valt för t ex webbutbildningsplattform, nyhetsbrev och hemsida. Vi har säkerställt att även de följer de lagar och regler som gäller för hantering av personuppgifter.

Vi kommer aldrig att lämna dina personuppgifter vidare till tredje part utan att först meddela dig och få ditt uttryckliga samtycke. Det kan t ex gälla ifall vi inte kan bistå med utbildning men vill hjälpa dig vidare till en av våra samarbetspartners.

Du har rätt att kontakta oss och bli informerad om vad dina personuppgifter används till. Vill du att vi tar bort de uppgifter du lämnat till oss är det bara att du hör av dig via mail eller telefon som du hittar längst ner på denna sida eller under fliken Kontakt här på hemsidan.

TIMEFINDERS INTEGRITETSPOLICY

TimeFinder AB, org.nr 556826-3494, (”TimeFinder”, ”vi” eller ”oss”), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in när du t ex kontaktar oss via vår hemsida, anmäler dig till någon av våra utbildningar, vårt nyhetsbrev eller på annat sätt har kontakt med oss och samtidigt anger t ex ditt namn, telefonnummer eller e-postadress.
 
VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi kommer enbart att efterfråga de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden till dig.

I tabellen nedan kan du se NÄR vi kan komma att samla in personuppgifter, VAD vi samlar in och VARFÖR (laglig grund).


VAD GÖR VI MED INSAMLADE PERSONUPPGIFTER?
All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
 

  • Tillhandahålla våra tjänster
  • Kommunicera med dig
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation kan du avregistrera dig i slutet av varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@timefinder.se)


VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
I vissa fall kommer våra leverantörer av t ex hemsida, utbildningsplattform, program för nyhetsbrev mm samla in dina uppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Vi har säkerställt att alla våra leverantörer enligt ovan har ett aktivt GDPR-arbete och arbetar för att hålla dina personuppgifter säkra.
 
LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter lagras i våra datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Som rutin raderar vi alla personuppgifter i slutet av kalenderåret efter att du senast var i kontakt med oss eller använt våra tjänster.
 
DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig. Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala skyldigheter för oss som hindrar radering av datan, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i våra databaser.

Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter kontaktar du oss via epost till info@timefinder.se och anger vad du har för önskemål.
 
KONTAKT
TimeFinder AB, org.nr 556826-3494, med säte i Täby, adress Box 1621, 183 16 TÄBY, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in när du t ex kontaktar oss via vår hemsida, anmäler dig till vårt nyhetsbrev,  någon av våra utbildningar eller på annat sätt har kontakt med oss och samtidigt anger t ex ditt namn, telefonnummer eller e-postadress.
 
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@timefinder.se eller ringa oss på 08-520 245 70.