Web_header_2.0

2016 > 02

– Tips för att minska distraktioner och öka fokus på arbetsplatsen.

Känns det som om du är ett offer under omständigheterna när det gäller miljön på din arbetsplats?

Det är lätt att bli distraherad och därmed stressad över att du kanske inte kan styra hur din närmiljö på arbetsplatsen ser ut. Men det finns faktiskt en del saker som du kan styra över för att få mer kontroll över din arbetsmiljö. Vilket i sin tur gör att du kommer kunna jobba mer effektivt. Det handlar om att minska distraktioner och öka fokus. Nedan följer 7 tips att tänka på:

1. Måste du sitta på din plats hela tiden?
Sitter du i eget rum eller aktivitetsbaserat kontor har du möjlighet att styra lite mer kring din arbetsmiljö när du ska utföra olika typer av uppgifter. Du kan stänga dörren och sätta upp en lapp att du är upptagen mellan 10-11 eller så kan du välja den tysta zonen för koncentrationsuppgifter.
 
Sitter du i kontorslandskap är utmaningen lite större och då får du först fundera över om det är möjligt att jobba någon annanstans. T ex i ett konferensrum, ett annat våningsplan, hemifrån, café* eller bibliotek.