Web_header_2.0

Effektiva och engagerade möten

Möten tar upp en stor del av mångas tid. Förutom ett tydligt mål och en agenda är det bra att också ha en åtgärdslista, där det tydligt framgår vem som ansvarar för vilken aktivitet och när i tiden den ska vara klar.
 

1. Ett tydligt mål
Vad är syftet med mötet? Vad ska vi ha uppnått när mötet är slut? Ett möte utan mål kommer troligtvis leda till ett nytt möte kring samma punkt om och om igen.

2. En agenda

Skicka ut en kallelse med underlag så snart mötet är bestämt, det ger alla deltagare chansen att komma förberedda. Sätt en tydlig agenda och gör en strukturerad genomgång av denna under mötet. Se till att hålla både start- och sluttider för att effektivisera.  

3. En åtgärdslista
Bekräfta beslut och bestäm nästa steg. Vad beslutades under mötet? Sätt en åtgärdslista där det tydligt framgår vem som ansvarar för vilken aktivitet, när den ska vara klar och hur det ska följas upp. 
 


TimeFinders målsättning är att göra era möten mer effektiva, meningsfulla och energigivande. Syftet med vår utbildning är att skapa förståelse för, och kunskap kring, hur du med hjälp av enkla metoder, tekniker och verktyg kan uppnå möteseffektivitet. Du får tips om hur du kan engagera deltagare eller hur du själv kan agera som mötesdeltagare för att bidra till att mötet blir så effektivt och bra som möjligt. 
 

Nyhetsarkiv